Νέοι

Το έργο E-MPROVER ανταποκρίνεται στην ανάγκη που έχει εντοπιστεί από τους οργανισμούς-εταίρους του έργου, για να είναι οι νέοι εργαζόμενοι έτοιμοι να εκπαιδεύσουν τους νέους για να δημιουργήσουν ηλεκτρονικές επιχειρήσεις, αλλά και την ανάγκη των νέων από τις τοπικές κοινότητες να λαμβάνουν ποιοτική εκπαίδευση που να τους καθοδηγεί για την ανάπτυξη μιας online επιχείρησης.

Επιχειρηματική Κατάρτιση

Νέα άτομα από τοπικές κοινότητες θα λάβουν ποιοτική εκπαίδευση που θα μπορέσει να τους καθοδηγήσει στην έναρξη και ανάπτυξη της ηλεκτρονικής τους επιχείρησης. Η Επιχειρησιακή εκπαίδευση εστιάζει στην ανάπτυξη των παραδοσιακών επιχειρήσεων και στο νέο περιεχόμενο ενσωμάτωσης ψηφιακής καινοτομίας.

Ευκαιρίες

Η ανάπτυξη και η διαχείριση μιας ηλεκτρονικής επιχείρησης αντί μιας παραδοσιακής δραστηριότητας είναι πιο εύκολη για τους μετανάστες, τα άτομα με χαμηλό εισόδημα, τα άτομα με αναπηρίες ή άτομα γεωγραφικά απομονωμένα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Σχετικά με το e-mprover

Η κοινωνικοοικονομική εξέλιξη των τελευταίων ετών παρουσίασε στην ΕΕ δύο προκλήσεις: την αύξηση του ποσοστού των νέων που δεν εμπλέκονται σε κάποια μορφή εκπαίδευσης και είναι άνεργοι (NEET), γεγονός που αυξάνει την επιρροή που έχει το διαδίκτυο στην καθημερινή ζωή των νέων, καθώς και στον επιχειρηματικό τομέα. Η σημασία του Διαδίκτυο σήμερα μπορεί να θεωρηθεί και να χρησιμοποιηθεί ως ευκαιρία από πολλούς από αυτούς τους νέους, και η ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής επιχείρησης μπορεί να αποτελέσει μια βιώσιμη λύση στην έλλειψη ελκυστικών θέσεων εργασίας, ιδίως για τους άπορους νέους.

ΕΡΓΟ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Το παραδοτέο θα είναι το E-MPROVER εχγειρίδιο το οποίο θα περιλαμβάνει 3 ενότητες, μία e-learning πλατφόρμα και ένα Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό Εικονικό Σεμινάριο. Η πλατφόρμα θα παρέχει ελεύθερη πρόσβαση σε εκπαιδευτές και νέους εργαζόμενους που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το υλικό, τα μέσα, την ίδια στιγμή, μέσω των οποίων θα παρέχεται η εκπαίδευση.

Πως να σχεδιάσετε μια ηλεκτρονική επιχείρηση

Πως να διαχειριστείτε μια ηλεκτρονική επιχείρηση

Χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο για την προώθηση της επιχείρισης

Νέα

Οι ακόλουθες φωτογραφίες ελήφθησαν κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων του έργου!

Συλλογή

Κάθε έργο χρειάζεται συνεργασία.

ΙΣΧΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ

Εταίροι

Επικοινωνήστε μαζί μας
ΕΛΑΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΑΖΙ ΜΑΣ.

Αν έχετε ερωτήσεις ή απλά θέλετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας, χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα. Ανυπομονούμε να σας ακούσουμε!

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Όροι Χρήσης