Όροι Χρήσης

Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις διέπουν κάθε χρήση της ιστοσελίδας του Emprover και του συνόλου του περιεχομένου και των υπηρεσιών που διατίθενται στον ιστότοπο ή μέσω αυτού. Ο ιστότοπος ανήκει και λειτουργεί από το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (iED). Ο ιστότοπος προσφέρεται με τη συγκατάθεσή σας, χωρίς να τροποποιηθούν όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις που περιέχονται στο παρόν, καθώς και όλοι οι άλλοι κανόνες λειτουργίας, οι πολιτικές (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Emprover) και των διαδικασιών που ενδέχεται να δημοσιεύονται κατά καιρούς σε αυτόν τον Ιστότοπο από την κοινοπραξία του έργου.

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το έγγραφο πριν από την πρόσβαση ή τη χρήση της ιστοσελίδας. Με την πρόσβαση ή τη χρήση οποιουδήποτε τμήματος του ιστότοπου, συμφωνείτε να δεσμευτείτε από τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της συμφωνίας. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της συμφωνίας, τότε δεν επιτρέπεται να έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή να χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε υπηρεσίες.

Επισκέπτες Ιστοτόπου

Όπως και οι περισσότεροι φορείς εκμετάλλευσης ιστότοπων, η Emprover συλλέγει πληροφορίες αναγνώρισης που δεν αφορούν προσωπικά δεδομένα, του είδους που συνήθως διαθέτουν οι φυλλομετρητές ιστού και οι διακομιστές, όπως ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, η προτίμηση γλώσσας, ο ιστότοπος παραπομπής και η ημερομηνία και ώρα κάθε αιτήματος των επισκεπτών. Ο σκοπός της Emprover για τη συλλογή πληροφοριών που δεν αφορούν προσωπικά δεδομένα είναι να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες της Emprover χρησιμοποιούν τον ιστότοπό τους, καθώς και για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη διάδοση του έργου.

Συγκεντρωτικά Στατιστικά

Το iED μπορεί να συλλέγει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών στον ιστότοπο και για τη δημοσίευση στοιχείων σχετικά με το έργο. Ωστόσο, το ied δεν αποκαλύπτει πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης εκτός από αυτές που περιγράφονται παρακάτω.

Εάν έχετε την υποψία ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν αντιμετωπίζονται σωστά ή υπάρχει παραβίαση των όρων που περιγράφονται παραπάνω, σας συνιστούμε να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση projects@ied.eu με το όνομα, το ηλεκτρονική σας διεύθυνση, και τον λόγο καταγγελίας για παραβίαση GDPR.